Keski-Suomen Kylät ry on perustettu 1997. Sen toiminta on vapaaehtoisuuteen perustuvaa, uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta. Yhdistyksen säännöissä määritellään sen tehtäväksi toimia kylätoimintaan liittyvien yleisten ja yhteisten etujen valvojana ja edistäjänä sekä kylä- ja asukasyhdistysten toimiala- ja yhteistyöelimenä Keski-Suomessa. Lisäksi mainitaan erikseen niiden omatoimisuuden edistäminen.

Keski-Suomen Kylät ry on perustettu Moksin kylässä Loma-Surkeen matkailutilalla Korpilahdella. Perustamisasiakirja on allekirjoitettu juhlallisesti 16.3.1997. Puheenjohtajaksi valittiin Olli Laine Lannevedeltä Saarijärveltä. Hänen lisäkseen hallitukseen tulivat Pentti Närhi (Kärkkäälä, Hankasalmi), Tuula Tikka, Anna Kaasinen, Aulis Huuskonen (Mämme, Äänekoski), Jaakko Laitinen (Löytänä, Viitasaari), Mikko Kupari (Kuusa, Laukaa) ja Rauni Nätti (varajäseneksi).  Perustamiskokouksen jälkeen hallitus järjestäytyi ja valitsi sihteerikseen Virpi Mikkolan (Moksi, Korpilahti) ja varapuheenjohtajaksi Kari Kolarin. Hallituksen ensimmäisiä tehtäviä oli jäsenmaksulomakkeen suunnittelu ja kylänkehittäjäkoulutuksen käynnistäminen.

Kylien kirkkoveneeseen soutajia
Keski-Suomen Kylät ry:n syntyaikoina maakunta eli POMO-hankkeiden aikaa. Ensimmäisen kerran kylätoimintaohjelma -sana mainittiin vuoden 1999 pöytäkirjoissa. Hankkeet tulivat kuviin ja kehiin jo varhain. Kylänkehittäjäkoulutushankkeen 1998-1999 projektityöntekijäksi valittiin Taija Blom Äänekoskelta. Maaseutukeskuksen hallinnoiman kylähankkeen vetäjänä toimi Kaija Koponen vuonna 1999 ja Maaseutuksekuksen Kylätoimintakoulutushankkeessa Tuija Hämäläinen vuonna 2000.

Mihin suuntaamme veneemme – kyläohjelmaa kirjoitetaan
Ensimmäiset tapaamiset maakunnan toimintaryhmien kanssa toteutuivat keväällä 2000. Samoihin aikoihin alettiin puhua maakunnallisen kyläsuunnitelman tai -ohjelman tarpeesta ja aloitettiin neuvottelut TE-keskuksen kanssa. Syksyllä 2000 luettiin jo ensimmäistä ohjelmaversiota. Sen oli kirjoittanut Riitta Kosonen. Esiselvityshankkeen rahoitushakemusta valmisteltiin TE-keskukselle loppuvuonna 2000, samoihin aikoihin Keski-Suomen Kylät ry oli mukana hakemassa Kyläverkot kohtaavat -ylimaakunnnallista YTR-hanketta yhdessä Keski-Pohjanmaan ja Pirkanmaan maakuntien kylien kanssa. Hanke saatiin päätökseen kesällä 2002. Loppujen lopuksi oma esiselvityshakemus ajalle 1.1.2001-30.4.2001 Keski-Suomen kylien kyläohjelmaa varten jätettiin rahoittajalle 11.12.2000.

Lastiruumaan saatiin rahalipas
Yhdessä Hyvä Elää -kyläverkkohanke toteutti kyläohjelmaa 15.5.2002-30.6.2006. Se rahoitettiin Alma-ohjelmasta (70 %) ja tavoite 1-ohjelmasta (30 %) ja sen kokonaisbudjetti oli 360 000 euroa. Hankkeen aikana maakunnassa työskenteli kyläasiamies Jaana Salonen (16.9.2002 alkaen) ja maallemuuttokoordinaattori Mika Määttä (1.9.2004-30.6.2006). Mikan tilalla alussa oli koordinaattorina Heini Utunen (16.10.2003-30.8.2004). Hankkeen aikana oltiin mukana maallemuuttoa edistävissä portaaleissa Maallemuutto.info ja Onni Muuttaa Maalle.

Kyläverkko-hankkeen kanssa samanaikaisesti toteutettiin oma osamme valtakunnallisesta Equal-hankkeesta 15.5.2002-31.5.2005. Kyläverkkohankkeen jälkeen soutumatkaa jatkettiin Maaseudu Muutos Mahdollisuudeksi -esiselvityshankkeen avulla. Tämä hanke siirsi meidät ohjelmakaudelta toiselle.

Valtio antoi veneeseemme kölin
Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) on tukenut maakunnallista toimintaa alusta alkaen. Vuonna 1997 Keski-Suomen Kylät ry sai 15 000 markan avustuksen ”seutukunnallisten yhteiselinten luomiseksi”. Vuodesta 2003 lähtien yhdistys on saanut SYTY:n kautta valtionavustusta. Summa on noussut vuosien aikana ja vakiintui reiluun 16 000 euroon.

Kilpasoutuakin luvassa
Jo yhdistyksen alkuvuosista lähtien maakunnassa on valittu Vuoden Kylä, jolle on annettu maineen lisäksi lahjoja ja liikenneopasteet (lisätietoja Vuoden Kylä -sivuilla). Vuodesta 2002 yhdistys on valinnut virallisen kuokkavieraan. Kuokkavieras on henkilö, joka on merkittävällä tavalla tukenut kylätoimintaa. Hänelle annetaan valtuudet osallistua vuoden ajan Keski-Suomen Kylät ry:n tilaisuuksiin ja kokouksiin.

Valtakunnallisille kylätoimintapäiville on osallistuttu alkumetreiltä asti. Myöhemmin osallistuttiin SYTY:n järjestämiin koulutuksiin ja opintoretkille. Oman maakunnan kylätoimintapäiviä on järjestetty säännöllisesti, matkoja ja retkiä unohtamatta. Toiminnassa on eri vuosina ollut eri painotuksia, joskus on kohdennettu huomio nuoriin, joskus ympäristöasioihin tai kehittämistoimiin.

Työvälineita kehitettiin
Tiedottaminen on ollut tärkeää maakunnallisen toiminnan esiin nostamiseksi. Alkuun tukeuduttiin sanomalehtiin ja kirjepostiin, mutta jo vuonna 1998 keskusteltiin yhdistyksen kotisivuista. Ensimmäiset sivut tehtiin oppilastyönä ja niiden ’kotipaikka’ oli yliopiston kotisivuilla. Samoihin aikoihin heräsi toive omasta logosta ja t-paidasta… Loppujen lopuksi logo toteutui vasta 2003, kun yhdistys julisti suunnittelukilpailun. 10.10.2003 hallituksen tekemällä päätöksellä hyväksyttiin Timo Suomisen laatima ehdotus yhdistyksen logoksi.

Tietoa meistä, täältä me tulemme!
Omaa tiedotetta, Kylälehteä, alettiin toimittaa  jo vuonna 1999. Kyläverkko-hankkeen aikana lehti voitiin toteuttaa kunnon tabloidina ja jakaa se kaikkiin keskisuomalaisiin talouksiin. Vuosina 1999 ja 2000 tehtiin oma kalenteri, jossa kuvin esiteltiin eri kyliä ja vuodenaikoja. Vuoden 2000 aikana hallituksen jäsenet alkoivat viestittää toisilleen sähköposteilla – niin sitä aika muuttui!

Vuonna 2000 valtakunnallinen kylätoiminta tarjosi palvelun, jossa saatiin kyläyhdistykset rekisteriin. Vuoden 2002 aikana saatiin oman yhdistyksen kotisivut ja kyläkortisto www.keskisuomenmaaseutu.info  -portaaliin, jossa kanssamme olivat Leader-yhdistykset Maaseutukehitys ry ja Vesuri ry. Omaan sivustoon lähdettiin syksyllä 2006, jolloin avattiin uudet sivut www.keskisuomenkylat.fi. Luottamushenkilöintra avattiin vuodenvaihteessa 2006-2007. Kyläverkkohankkeen aikana kyläkortisto on ollut sekä julkisena palveluna että toimijoiden intrana. Sittemmin taloudellisten resurssien puuttuessa kortisto on ollut vain yhdistyksen sisäisessä käytössä.

Myös maamerkkejä jätettiin
Vuonna 2000 innostuttiin järjestämään maakunnallinen postilaatikoiden kunto- ja sijoituskilpailu. Kilpailu toteutettiin yhteistyössä Suomen Postin, sanomalehti Keskisuomalaisen ja Keski-Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

2005 Keski-Suomen Kylät ry palkittiin hyvän elinympäristön luomisesta: ”Keski-Suomen Kylät ry on toiminut kylä- ja asukasyhdistystoiminnan yhdistäjänä ja aktivoijana sekä levittänyt monipuolisesti tietoa hyvistä käytännöistä elinympäristön elävöittämiseksi ja kehittämiseksi.”

Kansainvälisilläkin vesillä

Kansainvälisyysasioissa yhdistys on voinut olla mukana vain vähän. Equal-hanke mahdollisti vaihdon Itävaltaan ja Italiaan. Viron kylätoiminnan, Kodukantin, kanssa on yhteistyötä tehty tällä vuosituhannella runsaastikin: käyty puolin ja toisin opintomatkoilla ja osallistuttu kumpaisenkin kylätoimintapäiviin. Keski-Suomen maakunnalla ja Tarton maakunnalla on maakuntaliittojen allekirjoittama yhteistyösopimus ja monella kunnalla on ystävyyskuntansa partnerimaassa. Tarton Kodukant on tullut meille vuosien mittaan tutuksi.

Kotiranta
Yhdistyksellä ei ole ollut omaa kotia koskaan. Alkuvuodet ’asuimme’ sihteerin postilaatikossa ja puheenjohtajan salkussa. Kyläverkko-hankkeen alkaessa yhdistys ja hankehallinto sekä hanke itse olivat vuokralla Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki -osuuskunnan tiloissa Jyväskylässä. Sieltä muutettiin JyväskyläänOy! ry:n alivuokralaiseksi. Kirkkopuiston kulmaan Ovenia Oy:n vuokralaiseksi tulimme kevättalvella 2006.

Kun EU-ohjelmakaudet vaihtuivat 2007-2008 tuli välivaihe, jolloin ei ollut hankehallintoa ja yhdistyksellä oli vain oma varsinainen toimintansa. Peruskulujen pienentämiseksi kaupunkitoimistosta luovuttiin maaliskuussa 2008 ja arkisto sekä irtaimisto siirrettiin syntysijoille  Korpilahdelle. Kesäkuussa 2009 kyläasiamieheksi valittiin Sirpa Pekkarinen, joka aloitti edunvalvonnan ja töiden teon kotitoimistosta käsin. Vuodenvaihteessa 2009-2010 yhdistyksen viralliseksi osoitteeksi muuttuikin Ilmolahti, kun toiminta keskitettiin kyläasiamiehen toimistolle Viitasaarelle.

Yhdistyksen kotisataman paikkaa päivitettiin 2011, kun toimisto muutti vuokralaiseksi Niinilahden kyläyhdistyksen kylätalolle.

Muutto takaisin Jyväskylään koitti kyläasiamiehen vaihduttua 2014. Toimisto siirrettiin Kansalaistoiminnan keskus Mataraan Tourulaan ja toimiston emännäksi tuli kyläsasiamies Reena Laukkanen-Abbey.

Edelleen soutumatkalla
Keski-Suomen Kylät ry on hallinnoinut maakunnallisia kylätoiminnan hankkeita. Näitä ovat olleet Kyläverkko-hanke ja Maaseudun muutos mahdollisuudeksi -esiselvityshanke. Ensimmäisen aikana Keski-Suomessa työskenteli hankevaroin kyläasiamies ja maallemuuttokoordinaattori, jälkimmäinen hanke päivitti kyläohjelmaa ja suunnitteli maankäyttöä. EU-vuosien aikana on otettu osaa myös EQUAL-yhteisötaloushankkeeseen sekä välittäjäorganisaatiohankkeeseen TOIMI. Vakiintunut soutaminen on luettavissa yhdistyksen aktiivisilta kotisivuilta, missä tiedotetaan omasta toiminnasta ja kylätoiminnan kuulumisista yleensä.

Soutajia koulutetaan
2009-2010 koulutettiin kylä- ja asukasyhdistyksiä sekä kyläpäälliköitä yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton. Osaava paikallistoimija -koulutushankkeessa testattiin pilottialueena myös MSL:n kyläpäällikkökoulutusta ja toimijoiden työkalupakkia.

Soutusuunnitelmaa päivitettävä

Vuoden 2010 aikana yhdistys päivitti paikallisen kehittämisen ohjelman eli kyläohjelman vuosille 2011-2013. Päivittämistalkoot kokosivat väkeä neljästi vuoden aikana ja joulupuuron aikaan todettiin ohjelmaluonnoksen saama palaute.

Kylien suunnitelmalliselle toiminnalle on edelleenkin tilaus. Vuonna 2013 käynnistyi valtakunnallinen Manner-Suomen maaseutuohjelman päivitystyö. Erilaisia tapahtumia ja työpajoja pidettiin eri puolilla Suomea. Myös Keski-Suomen paikallistoiminnan kehittämisohjelma otettiin työn alle, kun yhdistyksen hallitus ja yhteistyökumppanit kokoontuivat 19.3. GOPP-työpajaan JAMK:n Aimo Pellisen johdolla. Maakunnan paikallistoiminnan kehittämisohjelmaa eli kyläohjelmaa päivitettiin vuoden 2014 ajan ja syyskokouksessa lopputuleman kannet lyötiin kiinni. Kehittämisen keihäänkärkiä löytyi neljä: järjestöstrategian tarpeen ja yhdistysten nykytilan selvittäminen, sujuva arki (lähipalvelut, hyvinvointi ja turvallisuus), kyläläinen kuntalaisena (osallisuus ja kansalaisvaikuttaminen, kyläsuunnitelmat) ja pioneerit pienessä kylässä (luovuus, energia, maallemuuttajat, maahan muuttajat, uudet haasteet jne.). Uusi paikallisen kehittämisen ohjelma 2014-2020 sai nimekseen Osallistava, oikeuttava ja onnistunut!

Turvallisesti ja kestävästi vesillä
Vuoden 2011 keväällä Kylät ry sai rahoituksen Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen maaseutuohjelmasta kehittää kylien turvallisuutta. Kyläsuunnitelmiin päivitettiin turvallisuusasioita ja erilaisia koulutuksia pidettiin yhdessä pelastuslaitoksen ja poliisin kanssa. Vuonna 2011 tehtiin myös pikahankkeena esiselvitys, miten kylät ovat ekologisesti ja sosiaalisesti kestävämpiä.

Kansalaisvaikuttaminen ja lähidemokratia väylämerkkeinä
Vuonna 2012 käynnistyi vilkas keskustelu kansalaisten mahdollisuuksista vaikuttaa omiin asioihinsa. Kuntarakenteen muutosvimmassa nostettiin esiin myös lähidemokratia. Maakunnassa järjestettiin tapahtumia ja SYTYn Voimistuvat Kylät -kampanja ja Kylien Bisneskeissit jalkautuivat Keski-Suomeen.

Kyläasiamies Sirpa Pekkarinen pistäytyi 14 kk työpestillä SYTYssä, jona aikana maakunnan töitä uurasti pihtiputaalainen moniottelija Mari Ikäheimonen. Myöhemmin elokuussa 2014 Sirpa Pekkarinen sai äitiysloman sijaisuuden Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:ssä järjestöohjaajana. Kyläasiamiehen tehtäviä ryhtyi hoitamaan Reena Laukkanen-Abbey.

Seutukunnallisia soutumiehiä tarvitaan myös
Valtakunnallisesti on jo pitempään toivottu seutukunnallisia kyläasiamiehiä tukemaan maakunnallista työtä. Keski-Suomen Leader-ryhmät toteuttivatkin kiitettävästi seutukunnallisia hankkeita: Kylä kiinnostaa, Kylä lähtee jne. Myös seudullisilla kehittämisyhtiöillä ja JAMK:lla on ollut aktiivinen kylänkehittäjän ote. Näistä hyviä kokemuksia on kertynyt mm. Vihreä Väylä -hankkeesta ja Innovative Village -hankkeesta. Lisäksi kuntakohtaisia kylä- ja elinvoimaa -hankkeita on toteutettu mm. Keuruulla ja Joutsassa.

Merenkulkuoppia sisäväylille
Vuoden 2014 lopussa Kylät ry odotti uuden EU-ohjelmakauden aukeamista ja kehittämistoimenpiteiden käynnistymistä maakunnassa. Turvaverkkohanke päättyi lokakuussa 2014 eikä uusia hankkeita saatu hankekauden alun viivästymisen vuoksi.

Yhdistys irtisanoi Viitasaarelta kylätalon vuokrasopimuksen joulukuussa 2014. Yhtenä syynä muuttoon olivat harvaan asutun maaseudun heikot laajakaistayhteydet, jotka haittasivat yhdistyksen toimistotyötä. Samoihin aikoihin valittiin myös uusi kyläasiamies, joka asui Jyväskylässä. Jyväskylässä Kansalaistoiminnan keskuksessa saatiin synergiaetua toisten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa ja kyläasiamiehen työmatkat pysyivät kurissa.

Keski-Suomen Kylät ry:n vuosikokoukset

26.3.2014 Savion Hovi, Jämsä
29.10.2014 Kansalaistoiminnankeskus, Jyväskylä
19.3.2013 Primus, Taulumäki, Jyväskylä
8.10.2013 Saarijärven Museo, Saarijärvi
16.3.2012 Tietotalo, Jyväskylä
23.10.2012 Kansalaistoiminnankeskus, Jyväskylä
26.3.2011 IT-Dynamo, Jyväskylä
12.10.2011 Niinilahti, Viitasaari
21.3.2010 Juokslahti, Jämsä
22.10.2010 Paviljonki, Jyväskylä
29.3.2009 Simolan kotiseututalo, Joutsa
24.10.2009 Paviljonki, Jyväskylä
18.3.2008 Kilpisenkatu 5, Jyväskylä
25.10.2008 Paviljonki, Jyväskylä
31.3.2007 Suolahti, Äänekoski
27.10.2007 Ylä-Muuratjärvi, Korpilahti
30.3.2006 Huikko, Toivakka
24.10. 2006 Finnkino, Jyväskylä
31.3.2005 Kuusa, Laukaa
27.10.2005 Kyynämöinen, Uurainen
18.3.2004 Elokuvatalo, Pihlajakoski, Kuhmoinen
26.10.2004 Hannikaisenkatu 18, Jyväskylä
22.3.2003 Kärkkäälä, Hankasalmi
25.10.2003 Ränssin Kievari, Jyväskylän mlk
16.2.2002 Oittila, Korpilahti
26.10.2002 Majakoski, Jyväskylän mlk
24.3.2001 Suovanlahti, Viitasaari
30.10.2001 Angesselkä, Joutsa
26.3.2000 Ekokylä, Keuruu
29.10.2000 Kuusa, Laukaa
27.3.1999 Höytiä, Uurainen
23.10.1999 Vuoskoski, Kannonkoski
29.3.1998 Piispala, Kannonkoski
17.10.1998 Höytiä, Uurainen
16.3.1997 Moksi, Korpilahti
11.10.1997 Kärkkäälä, Hankasalmi

Keski-Suomen Kylät ry:n puheenjohtajat

Matti Salminen (Jämsä) 2013-
Eero Peltoniemi (Joutsa) 2010-2012
Reena Laukkanen (Tikkala, Korpilahti) 2007-2009
Arto Kummala (Jämsä) 2005-2006
Tiina Koponen (Säkinmäki, Hankasalmi) 2001-2004
Olli Laine (Lannevesi, Saarijärvi) 1998-2000

Keski-Suomen Kylät ry:n sihteerit

Reena Laukkanen-Abbey (Tikkala, Jyväskylä) 2015-
Sirpa Pekkarinen (Ilmolahti, Viitasaari) toukokuu 2013 – joulukuu 2014
Mari Ikäheimonen (Rönny, Pihtipudas) maaliskuu 2012- huhtikuu 2013
Sirpa Pekkarinen (Ilmolahti, Viitasaari) toukokuu 2006 – helmikuu 2012
Anna Kauppi (Jyväskylä) loppuvuosi 2005 ja alkuvuosi 2006
Jaana Salonen (Jyväskylä) syksy 2004- alkuvuosi 2005
Heini Utunen (Jyväskylä) 16.10.2003-30.08.2004
Jaana Salonen (Jyväskylä) 2003
Sirpa Pekkarinen (Ilmolahti, Viitasaari) 2002
Kaija Koponen (Suolahti) 2000-2001
Riitta Mustonen (Säynätsalo) 1999
Virpi Mikkola (Moksi, Korpilahti) 1997-1998

Keski-Suomen Kylät ry:n hallitukset

Hallitus 2015

Hallitus 2014

Hallitus 2013

Hallitus 2012

Hallitus 2011

Hallitus 2010

Hallitus 2009

Hallitus 2008

Hallitus 2007

Hallitus2005

Hallitus 2003

Hallitus 2002

Hallitus 1998

Hallitus 1997