Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus, jossa on puheenjohtaja ja 8-11 jäsentä. Jäsenten valinnassa pyritään maakunnalliseen edustukseen, ja että jäsenistössä on eri maaseutuvaikuttajia; muun maakunnallisen järjestön edustaja, kyläyhdistyksen ja eri maaseutuammattien edustaja.

Yhdistyksen arvot ovat avoimuus, paikallisuus, yhdessä tekeminen ja visio on

Keski-Suomalainen maaseutu voi hyvin ja sen tarjoamat mahdollisuudet on tunnustettu yhdenvertaisena kaupunkien kanssa. Kunta ja kyläyhteistyö on toimivaa ja toimijaverkosto on yhteisellä asialla. Maaseudulla on elinvoimaisia yhteisöjä, toimivia palveluja, virkeää kulttuuritoimintaa ja maaseutuyhteisöt ovat keskeinen osa keskisuomalaisuutta. Kylät ovat avoimia yhteisöjä, jotka osaavat hyödyntää yhteiskunnan kehityksen mukanaan tuomia mahdollisuuksia, esim. uusia energiaratkaisuja, elinkeinomahdollisuuksia, työllistämiseen ja vapaa-ajan asumiseen sekä matkailuun liittyviä innovaatioita.

Puheenjohtaja Kaisu Kumpulainen, puheenjohtaja[at]keskisuomenkylat.fi

Hallituksen sihteeri, toimisto[at]keskisuomenkylat.fi , p. 0400- 738 205

Laita postia ja palautetta, ideoita asioiksi! Käytä tätä linkkiä.

Hallitus 2024

puheenjohtaja Kaisu Kumpulainen
Jäsenet  /  varajäsenet

varsinainen jäsen                                                            varajäsen

Niko Jokinen, Toivakka                                                 Anja Oksala, Pylkönmäki, Saarijärvi

Susanna Nurmeksela, Kinkomaa, Jyväskylä                   Vuokko Leivonen, Ilmolahti, Viitasaari

Heli Kallio-Kauppinen, Lehtola, Saarijärvi                      Timo Reko, Joensuu (MSL mandaatti)

Reijo Lähteenmäki, Karimo, Keuruu                               Matti Salminen, Vekkula, Jämsä

Paula Määttä, Tikkala, Jyväskylä                                    Outi Raatikainen, JKL/Lankamaa, Laukaa

Tiina Rinne Lampinen, Koskenpää, Jämsä                      Markos Koskinen, Jämsänkoski, Jämsä

Marjut Arkko, Valkola, Laukaa                                        Helena Raatikainen, Kymönkoski, Viitasaari

Juha Varis, Löytänä, Viitasaari/Helsinki                          Johanna Holm, Löytänä, Viitasaari

sihteeri Reena Laukkanen-Abbey