1) Rekisterin pitäjä

Keski-Suomen Kylät Ry (Y-tunnus 1712031-6 ja rekisterinumero 171.298.)
Matarankatu 4
40100 Jyväskylä

Sähköposti: toimisto@keskisuomenkylat.fi
Puhelinnumero: 0400-738205

2) Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilönä toimii kyläasiamies, Reena Laukkanen-Abbey

3) Rekisterin nimi

Kylä- ja kyläkirjerekisteri.

4) Rekisterin tarkoitus

Rekisteriin merkitään Keski-Suomen kylät ry:n toiminta-alueella toimivia kyläyhdistyksiä ja muita toiminta-alueella toimivia yleishyödyllisiä yhteisöjä. Yhteystietoja käytetään tiedottamiseen Keski-Suomen Kylät ryltä rekisteriin merkitylle yhteisölle.

5) Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään yhdistysten nimi, puhelin- ja sähköpostitiedot sekä mahdollisesti toimipaikan (esimerkiksi kylätalon) osoite. Rekisteriin merkitään erikseen jäsenet ja ei-jäsenet. Kyläkirjeen tilaajilta kerätään nimi, puhelin- ja sähköpostiedot.

6) Säännönmukaiset tietolähteet & tietojen luovutus

Tietolähteenä toimii palvelun käyttäjät, jotka lisäävät oman yhdistyksensä rekisteriin tai muun ilmoituksen, esimerkiksi kunnan, perusteella ilmoitetut yhdistykset. Kyläkirjeen tilaajat merkitään rekisteriin yksinomaan heidän omaan suostumukseen perustuen.  Henkilötietoja ei luovuteta markkinointi- tai muihin tarkoituksiin tai julkaista esim. nettisivuilla julkisena. Poikkeuksena tästä tietoja voidaan viranomaismääräyksellä antaa valtion turvallisuuden, puolustuksen tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, rikosten ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi taikka verotukseen tai julkiseen talouteen liittyvän valvontatehtävän vuoksi.

7) Rekisterin säilyttämisaika

Rekisterissä olevia henkilötietoja säilytetään rekisterissä niin kauan, kuin palveluun rekisteröitynyt kyläyhdistys tai muu yleishyödyllinen yhteisö on olemassa. Lakkautettu yhdistys merkitään lakkautetuksi. Luonnollisella henkilöllä – tässä kyläkirjeen tilaajalla – on aina vapaa oikeus saada poistetuksi rekisteristä häntä koskevat henkilötiedot ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle, jolloin häntä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä välittömästi.

8) Tietojen luovuttaminen ja siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Poikkeuksena tästä tietoja voidaan viranomaismääräyksellä antaa valtion turvallisuuden, puolustuksen tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, rikosten ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi taikka verotukseen tai julkiseen talouteen liittyvän valvontatehtävän vuoksi.

9) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri säilytetään luottamuksellisena. Tiedot on tallennettu tietokoneelle, johon pääsee kirjautumaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

10) Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.

Rekisteriseloste on laadittu 7.5.2018.