Keski-Suomen Kylät ry:n Paikallistoiminnan turvaverkko -hanke tuotti ja kokosi oppaita, ohjeita ja hyvien käytänteiden malleja kaikkien kylien käyttöön.

Kyselylomake (excel) jolla selvittää kylän lähtökohdat, kun halutaan kehittää hyvinvointia ja turvallisuutta. Lomakkeen on laatinut Taatusti turvassa -kyläturvallisuushanke Lapissa/Eija Leppäjärvi.

Kylän turvallisuuslista

Kodin turvaopas – suojele itseäsi ja muita, julkaisija SM:n pelastusosasto ja SPEK. Kodin turvaopas on verkkopalvelu jokaiselle suomalaiselle. Se keskittyy arkielämän onnettomuuksien ja varsinkin koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisemiseen. Lisäksi sivustolta löytyy muun muassa ohjeita, miten toimia onnettomuus- ja hätätilanteissa ennen kuin ammattiapu saapuu paikalle.

Naapuriapu-opas tarjoaa yhdenlaisen mallin, miten kyläläiset voivat organisoida arjen apua ja tukea toisilleen. Opas kuuluu Suomen Kylätoiminta ry:n julkaisusarjaan 1/2011 ISBN 978-952-5626-20-9.

Erityisryhmien asumisen turvallisuusopas, julkaisija SPEK

Pelastussuunnitelman pohja kylän tapahtumaan tai tilaisuuteen, julkaisija Keski-Suomen pelastuslaitos.
Lomakkeella ilmoitetaan yli 200 henkilön yleisötapahtumasta. Pelastuslaki määrittää yleisötilaisuutta koskevan pelastussuunnitelman toimitettavaksi 14 vuorokautta ennen tapahtumaa pelastusviranomaiselle. Velvollisuuksien rikkominen on määritetty uudessa pelastuslaissa rangaistavaksi teoksi. Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus

  1. vaarojen ja riskien arvioinnista ja johtopäätöksistä;
  2. rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä;
  3. asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;
  4. mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Pelastussuunnitelmassa on lisäksi tarpeen mukaan otettava huomioon myös kohteen tavanomaisesta poikkeava käyttö ja tilapäinen käyttötavan muutos. Suunnitelman voi toimittaa pelastuslaitokselle paperisena tai sähköpostilla osoitteeseen kspela.palotarkastus(ät)jkl.fi. Ohje

Tilapäisestä majoittumisesta tulee tehdä oma pelastamissuunnitelma (lomake), esimerkiksi kun kylätalolla majoittuu tilapäisesti vierasryhmä.  Ohjeet.
Kylän turvallisuussuunnitelman malli pdf-tiedosto

Esimerkki kylän turvallisuussuunnitelmasta – Kaukasten kylä, Hyvinkää
Esimerkki kylän turvallisuussuunnitelmasta – Maakeski

Kylätalomanuaali eli yhdistyksen omistaman kiinteistön, rakennuksen, liikuntapaikan tai reitin hallinnoinnin apuväline, joka voidaan toteuttaa esim. kansiona: sisällysluettelo-malli

Kylätalon pelastus-/turvallisuussuunnitelman malli: pdf-tiedosto, word-tiedosto

Vaarojen tunnistaminen

Kotivara

Asuintalon riskienarviointilomake

Kuntalaisen turvallisempi arki -opas, ”Mitä kunnanvaltuutetun tulisi tietää kuntansa turvallisuudesta”

Pelottomat puistot – kodikkaat korttelit, kaupunkien turvallisuusohjelma

Onnistumisen iloa – turvallisuuden hyviä käytänteitä

Paikallinen turvallisuussuunnittelu –opas

Järjestöt mukaan turvallisuussuunnitteluun –työkirja

Tie turvallisempaan huomiseen – hyvät käytännöt

Kylän Kolme Turvallisuusuhkaa –kyselylomake esim. kesätapahtumiin. Voidaan käyttää kyläsuunnitelman päivittämisessä kehittämiskohteiden tunnistamisessa. Tulostusversio = kaksi lomaketta, puolita arkki!

Kymmenen kysymystä kylälle, turvallisuussuunnitelmapohjaa kylän yhteisille asioille. Näitä asioita pohtimalla ja tiedostamalla yhdistys/kylä voi päivittää omat turvallisuusasiansa.

Kylän Sydän -hankkeen tuottamia oppaita
Esteettömyys
Tapahtuman järjestäminen
Apuvälineet