Kyläsuunnitelma

Kyläsuunnitelma on kylän/yhteisön yhteinen näkemys ja tahdon ilmaisu siitä, millainen kylän halutaan olevan, ja mitä sen toteuttamiseksi ollaan valmiita tekemään.

Kyläsuunnitelmassa on tärkeintä kuvata kylän yhteiset tavoitteet ja askeleita niihin pääsemiseksi. Suunnitelmassa on hyvä esitellä kylä kokonaisuudessaan, vähän nykytilaa ja historiaakin pähkinänkuoressa. Kyläsuunnitelmaan voidaan kartoittaa paitsi kylän kehittämistarpeet, myös toiminnan voimavarat ja vahvuudet.  Tulevaisuuden uhkia ja riskejä toiminnassa ja toimintaympäristössä on myös hyvä pohtia, jotta niihin voidaan varautua. Kestävä kehitys on luontevaa ottaa suunnitelman läpileikkaavaksi teemaksi.

Suunnitelma on hyvä tehdä tulevaisuuteen noin 5 – 10 vuoden päähän.

Kyläsuunnitelma on siis kyläläisten oma ohjekirja ja julkilausuma yhteiselle tekemiselle. Sen kokoamiseen pääsevät vaikuttamaan kaikki kiinnostuneet kyläläiset. Laadintaprosessin on oltava avoin ja läpinäkyvä, vaikka sitten varsinaisen kirjaamistyön tekisikin yhteisesti valittu työryhmä. Suunnitelman valmistuessa se tulee hyväksyttää yleisessä kokouksessa, käytännössä vaikkapa kyläyhdistyksen syys- tai kevätkokouksessa. Parhaimmillaan suunnitelma päivitetään joka vuosi yleisen kokouksen yhteydessä.

Kyläsuunnitelmat on mahdollista nivoa osaksi kuntasuunnittelua. Viranomaiset voivat tämän palvelun kautta löytää kylältä tarvittavaa tietoa esimerkiksi hyvinvointikertomukseen ja pelastuslaitokselle. Kyläsuunnitelma toimii myös tietolähteenä, eräänlaisena käyntikorttina, esiteltäessä kylää kunnalle, rahoittajalle tai vaikka uusille asukkaille.

Kyläsuunnitelman teko on käytännön lähidemokratiaa ja palvelumuotoilua ja sen noudattaminen eteenpäin vieminen /toteuttaminen tiedolla johtamista.

Sähköinen kyläsuunnitelma työkalu on käytettävissä  täällä http://www.kylämme.fi