Keski-Suomen Kylät ry on laatinut maakunnallisen kyläohjelman. Keski-Suomen paikallisen kehittämisen ohjelma 2014-2020 on nimeltään Osallistava, oikeuttava ja onnistunut!

Osallistava, oikeuttava ja onnistunut! -ohjelman ainekset kerrättiin kokemus- ja asia-asiantuntijoilta neljässä työpajassa eri puolilta maakuntaa. Lisäksi mielipiteitä kerättiin Ota kantaa!.fi -sivuston kautta.

Tuloksena hahmottui neljä koria eli pääteemaa:
– ”Järjestöstrategia” Keski-Suomeen
–  Sujuva arki
–  Pioneerit pienissä kylissä
–  Kyläläinen kansalaisena.

Näihin koreihin kerättiin asiat, joita tarvitaan pitämään Keski-Suomen maaseutu elinvoimaisena. Lisäksi mietittiin, miten päämäärään päästään.

Ohjelma vaikuttaa Keski-Suomen Kylät ry:n toiminnan suuntaamiseen, mutta myös laajemmin, mm. hankkeistukseen maakunnassa.

Osallistava, oikeuttava ja onnistunut! -ohjelma on luettavissa sähköisesti. Painetun kappaleen saa pyydettäessä kyläasiamieheltä.

 

Aiemmat Keski-Suomen kyläohjelmat

Ohjelma 09.2010 ja toimenpide-esitykset (taulukko)

Yhdessä Hyvä Elää, kyläohjelma 2007-2010

 

Kyläsuunnitelmat

Kyläyhdistykset tekevät kyläsuunnitelman ohjaamaan omaa toimintaansa ja vaikuttamaan mm. kunnan päätöksiin. Kyläsuunnitelmia on Keski-Suomessa tehty yhteensä 161. Lisätietoja saa pyydettäessä kyläasiamieheltä.

Kyläsuunnitelma on kylän/yhteisön yhteinen näkemys ja tahdon ilmaisu siitä, millainen kylän halutaan olevan, ja mitä sen toteuttamiseksi ollaan valmiita tekemään.

Kyläsuunnitelmassa on tärkeintä kuvata kylän yhteiset tavoitteet ja askeleita niihin pääsemiseksi. Suunnitelmassa on hyvä esitellä kylä kokonaisuudessaan, vähän nykytilaa ja historiaakin pähkinänkuoressa. Kyläsuunnitelmaan voidaan kartoittaa paitsi kylän kehittämistarpeet, myös toiminnan voimavarat ja vahvuudet.  Tulevaisuuden uhkia ja riskejä toiminnassa ja toimintaympäristössä on myös hyvä pohtia, jotta niihin voidaan varautua. Kestävä kehitys on luontevaa ottaa suunnitelman läpileikkaavaksi teemaksi.

Suunnitelma on hyvä tehdä tulevaisuuteen noin 5 – 10 vuoden päähän.

Kyläsuunnitelma on siis kyläläisten oma ohjekirja ja julkilausuma yhteiselle tekemiselle. Sen kokoamiseen pääsevät vaikuttamaan kaikki kiinnostuneet kyläläiset. Laadintaprosessin on oltava avoin ja läpinäkyvä, vaikka sitten varsinaisen kirjaamistyön tekisikin yhteisesti valittu työryhmä. Suunnitelman valmistuessa se tulee hyväksyttää yleisessä kokouksessa, käytännössä vaikkapa kyläyhdistyksen syys- tai kevätkokouksessa. Parhaimmillaan suunnitelma päivitetään joka vuosi yleisen kokouksen yhteydessä.

Kyläsuunnitelmat on mahdollista nivoa osaksi kuntasuunnittelua. Viranomaiset voivat tämän palvelun kautta löytää kylältä tarvittavaa tietoa esimerkiksi hyvinvointikertomukseen ja pelastuslaitokselle. Kyläsuunnitelma toimii myös tietolähteenä, eräänlaisena käyntikorttina, esiteltäessä kylää kunnalle, rahoittajalle tai vaikka uusille asukkaille.

Kyläsuunnitelman teko on käytännön lähidemokratiaa ja palvelumuotoilua ja sen noudattaminen eteenpäin vieminen /toteuttaminen tiedolla johtamista.

Sähköinen kyläsuunnitelma työkalu on käytettävissä maaliskuussa 2018 osoitteessa www.kylamme.fi