Keski-Suomen Kylät ry toimii edunvalvojana niin maakunnallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Edunvalvontaa hoidamme osallistumalla työryhmiin ja antamalla lausuntoja ja kannanottoja.

Keski-Suomen Kylät ry:lle lähetettävät lausuntopyynnöt osoitetaan joko puheenjohtajalle tai kyläasiamiehelle. Yhteystiedot 

Selvitys_paikalliskehittäjien_asenteista_ja_mielikuvista_kylätoiminnassa (Piia Iivonen, 2015) kertoo kylätoimijoiden ajatuksia siitä, mitä kylätoiminta oikeastaan on. Selvityksestä saa hyvän kuvan kylätoiminnasta: mitä se on, mitä sen pitäisi olla ja mitä sen ei pitäisi olla.

 

REKISTERÖITY KYLÄYHDISTYS?

Kyläyhdistys voi olla varteenotettava kylän edunvalvoja. Rekisteröity kyläyhdistys on virallinen, oikeustoimikelpoinen neuvottelukumppani ja vaikkapa työllistäjä tai hankkeistaja, kun sellaista tarvitaan.

Rekisteröi kylätoimikuntasi yhdistykseksi – ohjeet tästä:
– Kylätoimikunnan kannattaa rekisteröityä yhdistykseksi tai kyläseura ry:ksi, etenkin jos kyläläiset omistavat kiinteistön, toimivat työnantajana tai hallinnoivat hankkeita.
– Rekisteröityessä kannattaa käyttää Suomen Kylätoiminta ry:n mallisääntöjä. Tällöin rekisteröinnin pitäisi onnistua sujuvasti ja tulee edullisemmaksi. Mallisäännöt

Lisätietoja Suomen Kylätoiminta ry:n sivuilta sekä Patentti- ja rekisterihallituksesta. Voit myös kysyä neuvoa ja apua oman alueen tai seudun toimintaryhmältä.