Kylätoiminnta on tärkeä osa maaseudun kehittämistä.  Kylätoiminnan yhtenä kanavana toimivat maakunnalliset kylien yhdistykset, kuten Keski-Suomen Kylät ry. Toiminta nauttii Työ- ja elinkeinoministeriön kautta valtionavustusta, joka on kohdistettu edunvalvontaan, neuvontaan, maaseudun väestön hyvinvointiin ja palvelujen kehittämiseen.

Maakunnalliset kylien yhdistykset laativat maakunnan kyläohjelman. Se täydentää kunkin maakunnan maaseutustrategiaa ja –ohjelmaa, maakuntaohjelmaa, maakuntasuunnitelmaa sekä seudullisia tai kuntakohtaisia kehittämisohjelmia. Keski-Suomen Paikallisen kehittämisen ohjelma 2014-2020 on nimeltään Osallistava, oikeuttava ja onnistunut!

Kylien, Leader-ryhmien ja muiden paikallista kehittämistä ajavien yhdistysten yhteistyöjärjestönä toimii Suomen Kylätoiminta ry. Lisää tietoa löydät osoitteesta www.kylatoiminta.fi.

Kyliä ja kaupunginosia kehittävät myös paikallistoimijat eli kyläyhdistykset, -seurat ja kylien järjestöt omalla toiminnallaan. Usein paikallistoimintaan voi saada tukea esim. kunnalta ja Leader-rahoituksesta. Lisää tietoa rahoituksesta ja Keski-Suomen Leader-ryhmistä löydät osoitteesta www.keskisuomenmaaseutu.fi.