Kyläsuunnitelmalla eteenpäin
1.2.2017 – 30.6.2020
Kylältä kylille, kylähullun tapaan
2.1.2018 – 30.10.2019
Tuu meille kylään
1.2.2019 -30.3.2020

Keski-Suomen Kylät ry on tarpeen mukaan sekä hankkeiden hallinnoija että hankekumppani. Yhdistyksen hankkeet toteuttavat maakunnallista kyläohjelmaa.

Kyläsuunnitelmalla eteenpäin -kehittämishanke

Hanketta rahoitti Euroopan  maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Hankeaika oli 1.2.2017 – 30.6.2020.

Kyläsuunnitelmalla eteenpäin -hanke tuki kylien omaehtoisesta kehittämistä, jonka välineenä toimii kyläsuunnitelma. Hankkeessa tuettiin kyläsuunnitelman tekemistä, päivittämistä tai sen jalostamista teemasuunnitelmiksi alueen tarpeen mukaan ja kehitetiin osallistamista ja prosessinomaista työskentelyä kyläläisten kanssa. Kunta/kaupunki oli tarkoitus osallistaa prosessiin alusta alkaen.

Tutustumalla Suomessa tai ulkomailla sijaitseviin vastaaviin kohteisiin haettiin uudenlaisia toiminta- ja lähestymistapoja kyläsuunnittelun tueksi. Tuloksena oli toimivampi ja omempi kyläalue sen asukkaille. Välineeksi kehitettiin sähköinen kyläsuunnitelman tekemistä ohjaava sovellus, jota kylätoimijat voivat käyttää jatkossa omaehtoisesti päivittäessään kyläsuunnitelmaa. Sähköiseen kyläsuunnitteluun siirtyminen tukee samalla kylien digiaikaan siirtymistä. Yhteistyökumppanina toimi Leader-ryhmä JyväsRiihi ry erityisesti opintoretkien osalta.

Lisätietoja hankkeesta saat  tästä Tiedote_aloitus (1).

Projektipäälikkönä toimi sosionomi (YAMK) Reena Laukkanen-Abbey, reena.laukkanen(at)keskisuomenkylat.fi tai 0400738205.

Hanketta toteutetaan koko Keski-Suomen maakunnan alueella 1.1.2018 – 31.10 2019. Kohderyhmänä sekä yhteistyökumppaneina ovat kylät ja niiden toimijat, kunnat, maaseutukaupungit, asukasyhdistykset sekä muut maakunnalliset yhdistykset sekä yhteistyökumppaneiden hallinnoimat hankkeet. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY keskus Euroopan  maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

E

Tuu meille kylään – hanke (1.2.2019 -30.3.2020)

Hankkeen tavoitteena oli lisätä keskisuomalaisten kylien maaseutumatkailuun liittyvää osaamista ja auttaa yhteisötoimijoita kyliensä markkinoinnissa myös kansainvälisille matkailijoille. Hankkeessa keskityttiin kahden testikylän elämyksellisten matkailutuotteiden hahmottamiseen Jyväskylän yliopiston etnologian opiskelijoiden avulla. Testikyliltä, Äänekosken Koivistosta ja pohjoisista Korpilahden kylistä, saatujen kokemusten pohjalta tarjotaan tukea maaseutumatkailun kehittämiseksi kiinnostuneille Keski-Suomen kylille. Hankkeeseen mukaan tuleville kylille oli tarjolla sparrausta, luentoja ja opintomatkoja omien kyliensä erityispiirteiden tunnistamiseen, hyödyntämiseen ja markkinointiin. Hanketta rahoitti Keski-Suomen ELY keskus Euroopan  maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Projektipäällikkönä toimi KTM Johanna Niilivuo, johanna.niilivuo(at)keskisuomenkylat.fi

Hankkeen materiaaleihin kylämatkailun työkalupakkeineen pääset tästä linkistä: www.kylämme.fi/tietopankki/kylämatkailu

Loppuraporttiin pääset tästä:


Kylältä kylille, kylähullun tapaan -hanke 2.1.2018 – 30.10.2019
Esitteeseen pääsee tästä: Kylähullu esite_1
Loppuraporttiin pääset tästä:

Keski-Suomen Paikallistoiminnan Turvaverkko. 2011-2014

Kestävän Kehityksen Kylä -esiselvityshanke 2011

Osaava Paikallistekijä 2009-2011 -koulutushanke

Maaseudun muutos mahdollisuudeksi -esiselvityshanke 2006-2007

Toimi  -välittäjäorganisaatiohankkeen osahanke Korpilahdella (ESR) 2006-2007

Kyläverkko 2002-2006

Equal -kylätaloushanke 2002-2005