Kyläsuunnitelmalla eteenpäin
1.2.2017 – 30.6.2020
Kylältä kylille, kylähullun tapaan
2.1.2018 – 30.10.2019
Tuu meille kylään
1.2.2019 -30.3.2020

Keski-Suomen Kylät ry on tarpeen mukaan sekä hankkeiden hallinnoija että hankekumppani. Yhdistyksen hankkeet toteuttavat maakunnallista kyläohjelmaa.

Kyläsuunnitelmalla eteenpäin -kehittämishanke

Hanketta rahoittaa Euroopan  maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Hankeaika on 1.2.2017 – 31.12.2019.

Kyläsuunnitelmalla eteenpäin -hanke tukee kylien omaehtoisesta kehittämistä, jonka välineenä toimii kyläsuunnitelma. Hankkeessa tuetaan kyläsuunnitelman tekemistä, päivittämistä tai sen jalostamista teemasuunnitelmiksi alueen tarpeen mukaan ja kehitetään osallistamista ja prosessinomaista työskentelyä kyläläisten kanssa. Kunta/kaupunki osallistetaan prosessiin alusta alkaen.

Tutustumalla Suomessa tai ulkomailla sijaitseviin vastaaviin kohteisiin haetaan uudenlaisia toiminta- ja lähestymistapoja kyläsuunnittelun tueksi. Tuloksena on toimivampi ja omempi kyläalue sen asukkaille. Välineeksi kehitetään sähköinen kyläsuunnitelman tekemistä ohjaava sovellus, jota kylätoimijat voivat käyttää jatkossa omaehtoisesti päivittäessään kyläsuunnitelmaa. Sähköiseen kyläsuunnitteluun siirtyminen tukee samalla kylien digiaikaan siirtymistä. Yhteistyökumppanina toimii Leader-ryhmä JyväsRiihi ry erityisesti opintoretkien osalta.

Lisätietoja hankkeesta saat  tästä Tiedote_aloitus (1).

Ensimmäinen versio sovelluksesta on lähtemässä liikkeelle näillä näppäimillä; testikylinä toimivat Hietama, Vehniä ja Koivisto (nuorten ryhmä).

Projektipäälikkönä toimii sosionomi (YAMK) Reena Laukkanen-Abbey, reena.laukkanen(at)keskisuomenkylat.fi tai 0400738205.

Hanketta toteutetaan koko Keski-Suomen maakunnan alueella 1.1.2018 – 31.10 2019. Kohderyhmänä sekä yhteistyökumppaneina ovat kylät ja niiden toimijat, kunnat, maaseutukaupungit, asukasyhdistykset sekä muut maakunnalliset yhdistykset sekä yhteistyökumppaneiden hallinnoimat hankkeet. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY keskus Euroopan  maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

E

Tuu meille kylään – hanke (1.2.2019 -30.3.2020)

Hankkeen tavoitteena on lisätä keskisuomalaisten kylien maaseutumatkailuun liittyvää osaamista ja auttaa yhteisötoimijoita kyliensä markkinoinnissa myös kansainvälisille matkailijoille. Hankkeessa keskitytään kahden testikylän elämyksellisten matkailutuotteiden hahmottamiseen Jyväskylän yliopiston etnologian opiskelijoiden avulla. Testikyliltä, Äänekosken Koivistosta ja pohjoisista Korpilahden kylistä, saatujen kokemusten pohjalta tarjotaan tukea maaseutumatkailun kehittämiseksi kiinnostuneille Keski-Suomen kylille. Hankkeeseen mukaan tuleville kylille on tarjolla sparrausta, luentoja ja opintomatkoja omien kyliensä erityispiirteiden tunnistamiseen, hyödyntämiseen ja markkinointiin. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY keskus Euroopan  maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Projektipäällikkönä toimii KTM Johanna Niilivuo, johanna.niilivuo(at)keskisuomenkylat.fi

Hankkeen materiaaleihin kylämatkailun työkalupakkeineen pääset tästä linkistä: www.kylämme.fi/tietopankki/kylämatkailu

Loppuraporttiin pääset tästä:

Päättyneet hankkeet

Kylältä kylille, kylähullun tapaan -hanke 2.1.2018 – 30.10.2019
Esitteeseen pääsee tästä: Kylähullu esite_1
Loppuraporttiin pääset tästä:

Keski-Suomen Paikallistoiminnan Turvaverkko. 2011-2014

Kestävän Kehityksen Kylä -esiselvityshanke 2011

Osaava Paikallistekijä 2009-2011 -koulutushanke

Maaseudun muutos mahdollisuudeksi -esiselvityshanke 2006-2007

Toimi  -välittäjäorganisaatiohankkeen osahanke Korpilahdella (ESR) 2006-2007

Kyläverkko 2002-2006

Equal -kylätaloushanke 2002-2005