KYLÄTURVALLISUUS

Suomen Kylät ryn Kyläturvallisuus 2025 -hankkeen pilottikohteena Keski-Suomesta toimii Hankasalmen Säkinmäen Kisaharju. Aloituspalaveri pidetään aivan kohta ja perästä kuuluu 🙂

Kylätalot ja muut paikallisen yhteisön käytössä olevat tilat voivat toimia valmiuskeskuksena. Valmiuskeskus on osa kylän arkea. Se toimii asukkaiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden tukena jatkuvasti, ei vain poikkeustilanteissa. Pitkittyneissä häiriötilanteissa se toimii viranomaisten ja kunnan yhteistyökumppanina palvelujen ja avunsaannin varmistamisessa.

Toiminnan tavoitteina alueellisen ja paikallisen resilienssin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen, ketteryyden ja nopean reagoinnin vahvistaminen sekä palvelujen ja avun varmistaminen pitkittyneissä häiriötilanteissa.

Lisätietoja: projektipäällikkö Pekka Rintala, pekka.rintala@suomenkylat.fi, p: 0400 511 624