Hankkeen tarkoituksena on tuoda kiertotaloutta osaksi kyläläisten elämää luontoa ja raaka-aineita säästävillä kokeiluilla. Samalla etsitään digitaalisille sovelluksille ja viestintäkanaville uusia käyttömahdollisuuksia, myös etäosallistumiseen.

Hankkeessa innostetaan ja aktivoidaan ihmisiä 22 kylässä toteuttamaan erilaisia kiertotalouspilotteja sekä ottamaan käyttöön digiosallisuuden työvälineitä. Kiertotalouspilotit ovat käytännön tekoja, joiden avulla pyritään materiaalien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Digiosallisuudella pyritään edistämään uusien yhteydenpito- ja viestintätapojen käyttöön ottamista kylätoiminnasta.

Hankkeessa on myös tarkoituksena kouluttaa 30 paikallisosaajaa, jotka voivat jatkossa kouluttaa ja ohjata myös muiden kylien ihmisiä kiertotaloustoimiin. Paikallisosaaja voi olla kuka tahansa kiertotalousteemasta kiinnostunut kyläläinen.

Ilmastotekoja digiajan ympäristössä -hankkeen toteuttavat Maaseudun Sivistysliitto ja Keski-Suomen kylät ry ja rahoittajana toimii Euroopan maaseuturahasto. Hankeaika on 1.4.2021-30.6.2023.

Keski-Suomen Kyliltä hankkeessa on mukana Tanja Rämä.
tanja.rama(at)keskisuomenkylat.fi puh. 0405420652