Vuosikokous 2020                          Esityslista / Kutsu                                     

Aika:                                     Tiistai 24.3.2020 klo 18:00 alkaen

Paikka:                                 Kansalaistoiminnan keskus Matara, huone B247

1 § Kokouksen avaus. Keski-Suomen Kylät ry:n puheenjohtaja Kaisu Kumpulainen avaa kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen.

2.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

Päätös:
2.2. Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: Valitaan kokoukselle sihteeri.

Päätös:

2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien (kaksi kpl) valinta

Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös:  

2.4. Kokouksen ääntenlaskijoiden (kaksi kpl) valinta

Esitys: Valitaan ääntenlaskijat.

Päätös:

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Säännöt: Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla tai julkaisemalla kutsu varsinaisen kokouksen päättämissä sanomalehdissä. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisena jäsenenä olevalla yksityisellä henkilöllä on yksi ääni ja varsinaisena ja yhteisöjäsenenä olevalla yhteisöllä viisi ääntä. Kokousedustaja voi valtuutettuna käyttää edustamansa yhteisön äänivaltaa. Henkilökohtaista ääntä ei voi valtakirjalla toiselle luovuttaa.

Esitys: Kokouskutsu on julkaistu kotisivuilla 17.3.2020. Lisäksi kutsu on laitettu facebook-sivulla että lähetetty sähköpostitse jäsenille 17.3.2020.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Vahvistetaan kokouksen osallistujat ja äänioikeudet.

Päätös:

4 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esitys: Käsitellään esityslista ja hyväksytään se kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

5 § Esitetään vuoden 2019 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
Esitys:
Kyläasiamies esittelee asian.

Päätös:

6 § Tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja vuosikertomus. Päätetään myöntää tili- ja vastuuvapaus yhdistyksen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Päätös: 

7 § Muut asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen.

7.1 Valitaan Äänekosken kaupungin edustaja työsuhteen muutoksen vuoksi.

8 §  Kokouksen päättäminen

Kategoriat: Yleinen