Tervetuloa mukaan kehittämään kylänne maaseutumatkailua!

Tuu meille kylään-hankkeessa viedään yhdessä kylätoimijoiden kanssa keskisuomalaista maaseutumatkailua eteenpäin. Hankeen tavoitteena on lisätä kylissä toimivien yhdistysten maaseutumatkailuun liittyvää osaamista ja kehittää kylien markkinointia. Hankkeeseen mukaan tuleville kylille on tarjolla sparrausta, luentoja ja opintomatkoja, joiden avulla osaaminen ja ymmärrys maaseutumatkailun mahdollisuuksista lisääntyy.

Maaseutumatkailussa korostuvat aitous, rauha, luonto ja ekologisuus. Myös suomalaiset perinteet, tarinat ja historia kiinnostavat matkailijoita läheltä ja kaukaa. Nämä kaikki elementit löytyvät meidän upeista keskisuomalaisista kylistämme! Lähdetään yhdessä miettimään teidän kylästänne löytyviä matkailumahdollisuuksia ja erityispiirteitä, sekä luomaan kylille elinvoimaa, vireyttä ja yhteishenkeä.

Hanketta hallinnoi Keski-Suomen Kylät ry ja hankkeen rahoitus on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hankeaika on 1.2.2019-30.3.2020.

Kiinnostuitko? Ota rohkeasti yhteyttä!

Johanna Niilivuo
Projektipäällikkö
johanna.niilivuo@keskisuomenkylat.fi
P. 050 4756 080

EUlippu ja tunnuslause