Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt tukea Euroopan  maasedun kehittämisen maatalousrahastosta Kyläsuunnitelmalla  eteenpäin- projektille 1.2.2017 – 31.6.2020! Saimme siis jatkoajan heinäkuuhun 2020 saakka.

Hankketta hallinnoi Keski-Suomen Kylät ry ja yhteistyökumppanina toimii Leader-ryhmä JyväsRiihi ry erityisesti opintoretkien osalta. Projektipäällikkönä toimii sosionomi (AMK) Reena Laukkanen-Abbey.

Kyläsuunnitelmalla eteenpäin -hanke tukee kylien omaehtoisesta kehittämistä, jonka välineenä toimii kyläsuunnitelma. Hankkeessa tuetaan kyläsuunnitelman tekemistä, päivittämistä tai sen jalostamista teemasuunnitelmiksi alueen tarpeen mukaan ja kehitetään osallistamista ja prosessinomaista työskentelyä kyläläisten kanssa. Kunta/kaupunki osallistetaan prosessiin alusta alkaen.

Tutustumalla Suomessa tai ulkomailla sijaitseviin vastaaviin kohteisiin haetaan uudenlaisia toiminta- ja lähestymistapoja kyläsuunnittelun tueksi. Tuloksena on toimivampi ja omempi kyläalue sen asukkaille. Välineeksi kehitetään sähköinen kyläsuunnitelman tekemistä ohjaava sovellus, jota kylätoimijat voivat käyttää jatkossa omaehtoisesti päivittäessään kyläsuunnitelmaa. Sähköiseen kyläsuunnitteluun siirtyminen tukee samalla kylien digiaikaan siirtymistä.

Kyläsuunnitelmat jakautuvat karkeasti neljään teemaan:

  • perussuunnitelma: kylän yhteinen sopimus siitä, millainen kylän halutaan olevan
  • palvelusuunnitelma: kyläläisten palvelutarpeiden kartoitus ja suunnitelma niiden järjestämisestä
  • hyvinvointisuunnitelma: kyläläisten suunnitelma asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja pahoinvoinnin ennaltaehkäisyyn
  • turvallisuussuunnitelma: suunnitelma kylän varautumisesta kriisitilanteisiin ja kyläläisten yhteisvastuusta.

On mahdollista, että kylällä tehdään kaikki tarvittavat suunnitelmat. Tiedotteeseen pääset tästä Tiedote_aloitus

Valintakriteerinä toimii ilmoittautumisjärjestys – tavoitteena on tehdä   10 – 12 suunnitelmaa – mutta niitä tehdään niin paljon kuin ehditään. Kylän täytyy sitoutua kehittämään itseään ja laittamaan työtä ja tunteja kasaan yhteiseksi hyväksi.

Ilmoittaudu mukaan Reena.Laukkanen(att)keskisuomenkylat.fi, ilmoittautua voi koko hankkeen ajan. Opintoretkitoiveen tai vihjeen voi esittää Pirjo Ikäheimoselle, 040 868 1113 tai pirjo.ikaheimonen(att)jyvasriihi.fi

Lisätietoja

Reena Laukkanen-Abbey
projektipäällikkö
0400-738205