Keski-Suomen Kylät ry on yhteistyökumppanina Kalajoen kaupungin sekä 4 muun Euroopan maan – Ruotsi, Liettua, Italia ja Montenegro – kanssa toteutettavassa hankeessa. Hanke rahoitetaan EU:n network of towns – ohjelmasta.

Hankkeen tarkoituksena on hyvien käytänteiden etsiminen ja levittäminen partnerimaiden välillä kussakin maassa järjestettävissä seminaareissa. Pääteemoina ovat

  1. kansainvälistäminen: kunnan ja kolmannen sektorin työntekijöille sekä vapaaehtoisille annetaan tietoa ja käytänteitä ulkomaalaisten ja/tai muualta tulleiden kohtaamiseen ja auttamiseen erityisesti silloin, kun tulokas on asettumassa paikkakunnalle.
  2. osallistaminen: hankkeessa etsitään hyviä käytänteitä erilaisille foorumeille, jossa paikalliset ja muualta tulleet voivat kohdata.
  3. kotouttaminen: maat, jotka ovat muita edellä kotouttamisessa jakavat hyviä käytänteitä perässä tuleville. Yhdessä etsitään uusia tapoja kotouttamiseen.

Hanke on ajankohtainen ja sen päämääränä on tavoittaa kaiken tasoiset muualta tulijat; niin Äänekosken kuin Kalajoenkin voimalaitoksissa tarvittavat erityisammattiosaajat kuin turvapaikanhakijat, kuntapaikkaa hakevat pakolaiset, että muualta tulevat kantasuomalaiset.

Hanke kiertyy kansainvälisten seminaarien ympärille. Seminaarit järjestetään kussakin partnerimaassa. Seminaareja voi seurata etänä; linkki tulee kotisivuille. Ensimmäinen seminaari pidetään Liettuassa 8.-9.11.2016.

Lisätietoja

Reena Laukkanen-Abbey
toimisto@keskisuomenkylat.fi tai 0400-738205

tai

William O’Gorman
william_o_gorman@kalajoki.fi tai 044-4691226