5E kylät – vähähiiliset yhteisöt -hankkeen tavoitteena on yhdessä kyläyhteisön kanssa löytää kylältä arjen ympäristöteon kohde tai käytäntö, jota muokataan kohti vähähiilisyyttä. Ilmoita kyläsi mukaan!
Niina Vuori, projektikoordinaattori p. 040 774 9378, niina.vuori@msl.fi

Mikä teidän kylällänne kaipaisi tuunausta tai uusia ratkaisuja ympäristönäkökulmasta??
Onko se esimerkiksi
– kylän yhteinen kokoontumispaikka
– kylän yritysten ja asukkaiden päivittäiset askareet
– jätehuolto ja kierrätys
– energiaratkaisut tai kyläläisten liikkuminen
– kylä- ja luontomatkailun kehittäminen
– ympäristötaideteos
– kylätapahtuma
– lähiruokaprojekti tai
– joku muu, mikä?
Tuunataanko kyläänne?
Oletko Saarijärven, Kannonkosken, Kivijärven,
Karstulan, Kyyjärven, Kinnulan, Viitasaaren, Pihtiputaan tai Äänekosken kyliltä? Kysy lisää ja ilmoita kyläsi tuunattavaksi!
5E kylät – vähähiiliset yhteisöt -hankkeen kantavaksi käsitteeksi Pohjoisessa Keski-Suomessa on otettu tuunaus, missä kierrätys on tärkeä lähtökohta. Tuunata voi mitä tahansa rakennusten energiaratkaisuista omiin
elämäntapoihin!
3. TUUNAUS
Hihat ylös ja
asiantuntijat
paikalle.
1. HEP!
Mukana ollaan!
2. TUUMAUS
Vihreät lasit
silmille ja katse
kylään. Valitaan
ympäristöteon
kohde.
4. MAALI
Loppupalaveri ja yhteinen kylätori.
Kotikylän viisas
arki -opas
Tehdään kyläkierros 5E:n näkökulmasta, pidetään 2-3 maksutonta tuunausiltaa asiantuntijoineen kylän valitseman teeman mukaan, ja päivitetään kyläsuunnitelmaa. Tilaisuudet voivat olla myös kylien yhteisiä. Suunnitelmassa on myös opintomatkat kotimaassa ja ulkomaille.

KYLÄ KOHTI VÄHÄHIILISYYTTÄ
Niina Vuori, projektikoordinaattori
p. 040 774 9378, niina.vuori@msl.fi
MSL Länsi-Suomen aluekeskus,
Paavontie 26, 43100 Saarijärvi
msl.fi/kohtivahahiilisiakylia/kylat-keskisuomessa/
Facebook/5Ekylatkeskisuomi
5E kylät – vähähiiliset yhteisöt
Vähähiilisyys tähtää fossiilisten
polttoaineiden ja kasvihuonepäästöjen
minimointiin. Vähähiilisyyttä toteuttavat energiatehokkuus, kestävästi tuotetut uusiutuvat energiamuodot, materiaalitehokkuus sekä viisas liikkuminen ja kestävä kulutus. (TEM 2014)
Kiertotaloudessa yhden jätteestä
syntyy toisen raaka-ainetta. Näin
eliminoidaan jätteen synty ja
vähennetään neitseellisten raaka-
aineiden tarvetta. Kiertotalous on
kestävän kehityksen ehto.
Biotalous käyttää kestävästi uusiutuvia luonnonvaroja tuotteiden,
ravinnon, energian ja palveluiden tuottamiseen. Tulevaisuuden
biotaloudessa osa tuotannosta, kuten ruoka ja energia, tuotetaan
paikallisesti lähellä raaka-aineita sekä asiakkaita, niin että ylimääräistä
kuljetusta ei synny ja tuotteet voidaan kierrättää tehokkaasti.
Termi 5E tulee Maaseudun Sivistysliiton
ympäristösivistyksen teemasta. Ympäristö-
sivistyksellisen ajattelun lähtökohtana on
viiden E:n malli, jossa asioita lähestytään
eettisten
ekologisten
emotionaalisten
esteettisten
ekonomisten
näkökulmien kautta.
Hankkeen tavoitteena Keski-Suomessa on

tuoda olemassa oleviin yhteisöihin vähähiilisyyttä edistäviä käytäntöjä, jotka huomioivat bio- ja kiertotalouteen ja vähähiilisyyteen liittyvät
vaihtoehdot arjessa

tuoda biotalous – ja kiertotalouskeskusteluun lisää näkökulmia ja
paikallisia vaihtoehtoja

nostaa konkreettiset ympäristöteot kyläyhteisöjen vahvuudeksi

vahvistaa ympäristötietämystä arjessa
Hankeaika on 1.9.2016 – 1.8.2018.