Hanketoiminta

Keski-Suomen Kylät ry on tarpeen mukaan sekä hankkeiden hallinnoija että hankekumppani. Yhdistyksen hankkeet toteuttavat maakunnallista kyläohjelmaa.

Tällä hetkellä Keski-Suomen Kylät ry:llä hallinnoi Kyläsuunnitelmalla eteenpäin –   kehittämishanketta, jonka rahoittaa Euroopan  maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Hankeaika on 1.2.2017 – 31.12.2019.

Kyläsuunnitelmalla eteenpäin -hanke tukee kylien omaehtoisesta kehittämistä, jonka välineenä toimii kyläsuunnitelma. Hankkeessa tuetaan kyläsuunnitelman tekemistä, päivittämistä tai sen jalostamista teemasuunnitelmiksi alueen tarpeen mukaan ja kehitetään osallistamista ja prosessinomaista työskentelyä kyläläisten kanssa. Kunta/kaupunki osallistetaan prosessiin alusta alkaen.

Tutustumalla Suomessa tai ulkomailla sijaitseviin vastaaviin kohteisiin haetaan uudenlaisia toiminta- ja lähestymistapoja kyläsuunnittelun tueksi. Tuloksena on toimivampi ja omempi kyläalue sen asukkaille. Välineeksi kehitetään sähköinen kyläsuunnitelman tekemistä ohjaava sovellus, jota kylätoimijat voivat käyttää jatkossa omaehtoisesti päivittäessään kyläsuunnitelmaa. Sähköiseen kyläsuunnitteluun siirtyminen tukee samalla kylien digiaikaan siirtymistä. Yhteistyökumppanina toimii Leader-ryhmä JyväsRiihi ry erityisesti opintoretkien osalta.

Lisätietoja hankkeesta saat  tästä Tiedote_aloitus (1).

Ensimmäinen versio sovelluksesta on lähtemässä liikkeelle näillä näppäimillä; testikylinä toimivat Hietama, Vehniä ja Koivisto (nuorten ryhmä).

Projektipäälikkönä toimii sosionomi (YAMK) Reena Laukkanen-Abbey, reena.laukkanen(at)keskisuomenkylat.fi tai 0400738205.

Kylältä kylille, kylähullun tapaan -hanke 2.1.2018 – 30.10.2019

Keski-Suomen Kylät ry:n Kylältä kylille, kylähullun tapaan -hankkeen tavoitteena on herättää kylät ja saada virtaa niihin toimijoihin joilta toiminta on hiipumassa. Hanke peräänkuuluttaa osallistumista ja korostaa yhteisöllisyyden merkitystä sekä viestittää kylätoimijoille esimerkkien ja kylähulluuden kautta ratkaisumalleja, jotka rohkaisevat kyliä omaehtoiseen toimintaan.  Valtakunnan virallinen XIV kylähullu Matti Hämäläinen Äänekosken Koiviston kylältä tuo asiaan uudenlaisen ja luovan lähestymistavan ja asiasisällön.  Hanke innostaa luovalla tavalla kylähullun kiertueella kyliä toimimaan ja näkemään oman ympäristönsä ja toimintansa arvon toisilta kyliltä saatujen esimerkkien avulla.

Hanketta toteutetaan koko Keski-Suomen maakunnan alueella 1.1.2018 – 31.10 2019. Kohderyhmänä sekä yhteistyökumppaneina ovat kylät ja niiden toimijat, kunnat, maaseutukaupungit, asukasyhdistykset sekä muut maakunnalliset yhdistykset sekä yhteistyökumppaneiden hallinnoimat hankkeet.

Esitys on järjestäjälle maksuton, ja sen voi tilata

Matti Hämäläinen matti.hamalainen(at)aanekoski.fi, 040-6739612 TAI

Tanja Rämä tanja.rama(at)keskisuomenkylat.fi, 040-5420652

Esitteeseen pääsee tästä: Kylähullu esite_1

Tuu meille kylään – hanke alkaa 1.2.2019 – 30.1.2020.
Projektipäällikkönä toimii KTM Johanna Niilivuo, matkailu(at)keskisuomenkylat.fi

 

 

Päättyneet hankkeet

Keski-Suomen Paikallistoiminnan Turvaverkko. 2011-2014

Kestävän Kehityksen Kylä -esiselvityshanke 2011

Osaava Paikallistekijä 2009-2011 -koulutushanke

Maaseudun muutos mahdollisuudeksi -esiselvityshanke 2006-2007

Toimi  -välittäjäorganisaatiohankkeen osahanke Korpilahdella (ESR) 2006-2007

Kyläverkko 2002-2006

Equal -kylätaloushanke 2002-2005