Tule mukaan BLOOM-projektiin

Haluatko edistää kestävää kehitystä? Haluatko lisätietoa puupohjaisista materiaaleista, jotka voivat korvata esimerkiksi puuvillan tai muovin? Haluatko lisätä ihmisten tietoisuutta biopohjaisista materiaaleista ja tuotteista?
BLOOM on EU:n Horizon 2020 –ohjelman rahoittama projekti, johon kuuluu 12 kumppania kahdeksasta Euroopan maasta ja se toteutetaan vuosina 2017-2020. Hanketta koordinoi Sosiaalisten Innovaatioiden keskus, ZSI, Wienissä. Projekti pyrkii lisäämään eurooppalaisten tietoisuutta ja ymmärrystä biotaloudesta viiden eri biotalouden osa-alueisiin erikoistuneen alueellisen yhteistyöverkoston kautta. Pohjoisen yhteistyöverkoston toimintaa koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu yhteistyössä ruotsalaisen Vetenskap & Allmänhet – organisaation kanssa keskittyen puupohjaisiin materiaaleihin ja tuotteisiin.
Tavoitteena on lisätä suomalaisten ja ruotsalaisten tietoisuutta ja ymmärrystä biotaloudesta sekä puupohjaisista materiaaleista ja tuotteista. Tarkoituksena on vahvistaa suomalaista ja ruotsalaista biotalousyhteisöä osallistamalla järjestöjä, viranomaisia, yrityksiä, tiedeyhteisöä sekä koulutussektoria.

BLOOM-projekti tarjoaa:
Järjestöille – tietoa biopohjaisista materiaaleista ja mahdollisuuden edistää kestävää kehitystä päivittäisissä arjen valinnoissa.
Tutkimus- ja innovaatiosektorille – mahdollisuuksia jakaa viimeisintä tietoa biotaloustutkimuksesta ja –kehityksestä Suomessa ja Ruotsissa sekä lisätä ihmisten tietoisuutta puupohjaisista materiaaleista.
Koulutusorganisaatioille – tietoa ja koulutusmateriaaleja biotaloudesta, uusista puupohjaisista materiaaleista ja innovaatioista sekä tietoa opiskelijoiden uravaihtoehdoista biotalousalalla.
Viranomaisille – tilaisuuden dialogille eri sidosryhmien ja kansalaisten kesken sekä tiedon jakamiselle biotalouden ja puupohjaisten tuotteiden mahdollisuuksista vahvistaen siten Suomen ja Ruotsin asemaa puupohjaisen biotalousalan edelläkävijöinä.
Yrityksille – tukea tiedon levittämiseen ja tietoisuuden lisäämiseen koskien uusinta biotaloustutkimusta, puupohjaisia tuotteita sekä uramahdollisuuksia biotalousalalla.

Osallistumalla verkoston työpajoihin, pääset jakamaan omia, biotalouteen liittyviä näkökulmia, mielipiteitä ja huolenaiheita. Työpajassa ei ole oikeita tai vääriä näkökulmia. Haluamme tietää, mitkä aiheet ovat sinulle tärkeitä ja miten ne tulisi mielestäsi sisällyttää biotaloudesta viestimiseen. Työpajoihin pääsee mukaan erilaisia toimijoita, kuten tavallisia ihmisiä, tutkijoita, yritysten edustajia ja poliitikkoja. Tulosten perusteella Keski-Suomessa järjestetään erilaisia viestinnällisiä ja vuorovaikutuksellisia toimenpiteitä, jotka edistävät tietoisuutta uusista puupohjaisista tuotteista ja materiaaleista sekä muusta biotaloudesta. Työpajat järjestetään torstaina 15.11. klo 13-16 sekä tiistaina 27.11. klo 16-19.

Tule mukaan!

Mikäli sinulla on kysyttävää tai kaipaat lisätietoa, otathan yhteyttä Jyväskylän ammattikorkeakoulu, JAMK, Suomi Projektipäällikkö Kirsi Knuuttila, +358 40 776 88 80, kirsi.knuuttila@jamk.f.
Lisätietoja projektista löydät BLOOM:n verkkosivuilta: www.jamk.fi/BLOOM sekä www.bloom-bioeconomy.eu